Løypen

Løypekartet viser at man skal løpe ned til høyre mot øvre Fløibanestasjon. Dette ble endret i 2014 pga den krappe høyresvingen. Man løper nå rett frem mot mål.

Gjennomgang av løypen

Fra Bryggen til Fløyen